Svenska
 
   Nordic Aero Expo - Flygmässa är vilande tills vidare. Vi kan konstatera att intresset är inte så stort här i Norden idag.
   Vi vill gärna ta tillfället och tacka alla ni som valde att komma som besökare eller som utställare under de 3 åren
   vi körde flygmässan.

   Kanske så återuppstår flygmässan igen, välkommen tillbaka i så fall!

   Med vänliga flyghälsningar
   Lennart Arvidsson Projektledare

   English

   Nordic Aero Expo - Aircraft exhibition is now on pending. We have seen that the interest is less  then expected.
   We will like to take the oppertunity to thank all visitors and exhibitors that came during this three years we run this event.

   Maybe some day we will come back with the exhibition, you are most welcome then!  

   With best aviation greetings
   Lennart Arvidsson Project manager